شرکت کارخانجات دیسکی لنت ایران به منظورتوسعه کیفی و کمی مجموعه تولیدات خود و همچنین گسترش شبکه فروش و تامین بازارمصرف، از همکاران گرامی فعال درزمینه ی تامین مواد اولیه یا فروش قطعات ، دعوت به همکاری مینماید

    درصورتیکه قصد همکاری با شرکت دیسکی لنت را دارید، از فرم روبرو برای ثبت درخواست و ارسال مدارک استفاده نمایید.

    لطفاًمدارک خود را به فرم PDF یا jpg   ارسال فرمایید